Polarkonsult samarbeider med SAT i Oslo om utarbeidelse av operasjonsprosedyrer for alle de ulike systemene om bord i FPSO’en. SAT har betydelig erfaring i denne type arbeid. Operasjonsprosedyrene og opp- og nedkjøringsrutiner for alle de 55 kompliserte systemene som danner bl.a. prosessanlegget på FPSO’en. Prosedyrene skal ved siden av daglig bruk i driftsfasen også benyttes i forbindelse med opplæring av personell i utrustningsfasen som vil bli gjennomført i Norge fra høsten 2020 og fram til feltet står produksjonsklart i 2022. Det vil bli lagt betydelig vekt på å levere digitale løsninger for interaktiv bruk på ulike flater; alt fra PC til IPad’s og AR briller (HoloLense).