Martin Linge (Equinor) skal bruke SATOS for digitale prosedyrer og første oppstart

//Martin Linge (Equinor) skal bruke SATOS for digitale prosedyrer og første oppstart

Martin Linge (Equinor) skal bruke SATOS for digitale prosedyrer og første oppstart

Equinor overtok mars 2018 operatørskapet for Martin Linge-feltet i nordsjøen. Etter planen skal produsjonen fra Martin Linge starte opp i første kvartal 2020. Plattformen skal opereres fra kontrollrom på land. Effektiv samhandling og integrerte operasjon er derfor kritisk for å lykkes.

Ved hjelp av SATOS vil prosedyrer og sjekklister bli tilgjengelig i digital form, både i kontrollrommet på land og i felt. Operatører i havet og på land vil se hvor langt man har kommet i en prosedyre og hva som skal utføres. Dette vil sikre at man kommer raskt opp etter en nedkjøring og bidra til sikker og effektiv drift av anlegget.

I Equinor brukes SATOS allerede på feltene Mariner (UK), Aasta Hansteen og Johan Sverdrup.

2019-03-26T12:51:43+00:00March 26th, 2019|