Equinor overtok mars 2018 operatørskapet for Martin Linge-feltet i nordsjøen. Etter planen skal produsjonen fra Martin Linge starte opp i første kvartal 2020. Plattformen skal opereres fra kontrollrom på land. Effektiv samhandling og integrerte operasjon er derfor kritisk for å lykkes.

Ved hjelp av SATOS vil prosedyrer og sjekklister bli tilgjengelig i digital form, både i kontrollrommet på land og i felt. Operatører i havet og på land vil se hvor langt man har kommet i en prosedyre og hva som skal utføres. Dette vil sikre at man kommer raskt opp etter en nedkjøring og bidra til sikker og effektiv drift av anlegget.

I Equinor brukes SATOS allerede på feltene Mariner (UK), Aasta Hansteen og Johan Sverdrup.