Johan Sverdrup er et komplekst anlegg med 4 plattformer. Da er det spesielt viktig med oversikt og samhandling i forbindelse med oppstarter og avanserte prosesser. Ved hjelp av SATOS vil prosedyrer og sjekklister bli tilgjengelig i en digital form, både i kontrollrom og i felt på alle plattformene på nettbrett. Alle vil se hvor langt man har kommet i en prosedyre og hva som skal utføres. Dette vil sikre at man kommer raskt opp etter en nedkjøring og sørge for sikker og effektiv drift av anlegget. SATOS bidrar til digitalisering av plattformdriften.

SAT har tidligere levert SATOS til, blant annet, Mariner i Statoil UK.